pompa adblue


Wysoki poziom emisji spalin skłonił władze europejskie do wprowadzenia ograniczeń w eksploatacji samochodów ciężarowych. Obowiązkowo w takim pojeździe ma być zainstalowany system kontroli emisji spalin SCR. Posiadanie takiego systemu wymaga tankowania Ad Blue.

Czym jest AdBlue?

AdBlue jest 32,5-procentowym roztworem wodnym mocznika od niedawna stosowanym w samochodach ciężarowych w związku z koniecznością ograniczenia emisji spalin. To substancja:


  • niepalna,
  • nietoksyczna,
  • pozbawiona właściwości żrących,
  • posiadająca silne właściwości korozyjne,
  • mająca gęstość 1087 - 1093 kg/m3 w temperaturze 20°C, a temperaturę zamarzania --11°C

Dodatek AdBlue do paliwa pozwala na reakcję chemiczną, w wyniku której wytwarza się amoniak i tlenek węgla, związujące tlenek azotu podczas spalania oleju napędowego. W efekcie powstają nieszkodliwe dla środowiska para wodna i azot. Pompa AdBlue znajduje się obecnie na każdej stacji paliw.

Przechowywanie i tankowanie AdBlue

Ad Blue jest substancją złożoną, dlatego może ulegać przemianom w niesprzyjających warunkach. Problemem jest też jej wpływ na inicjowanie korozji, dlatego zarówno zbiornik, jak i pompa AdBlue powinny być wykonane z odpowiednich, odpornych na utlenianie. Czynnikiem szkodliwym dla związku jest słońce, a w szczególności ogrzewanie do wyższych temperatur, dlatego konieczne jest przechowywanie pojemników w cieniu, pod dachem.

Przechowywanie środka oznacza tez konieczność zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, które negatywnie wpłynie na pracę i stan silników, a w konsekwencji, doprowadzi do awarii katalizatora. Specjalnie przystosowana pompa AdBlu znajduje się obecnie na wszystkich stacjach oferujących olej napędowy.